image

Gharfien is Maltees voor erkenning en inzicht.


Om dingen die moeilijk lopen in het leven te veranderen is het belangrijk dat er inzicht is in de problemen die daarbij worden ondervonden.Lees meer

Waardoor worden deze problemen veroorzaakt en welke factoren onderhouden het gedrag?

Bij Gharfien kijken we naar de problemen, de oorzaken, de factoren die de problemen in stand houden en de mogelijkheden om ze op te lossen.

Soms is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, dan gaan we zoeken naar een voor het kind passende oplossing.

In behandeling is het goed om een gezamenlijk doel te hebben en daarom proberen we altijd eerst een stip op de horizon te zetten.

image

Wat doen wij:

Gharfien ondersteunt kleinschalige zorginstellingen (zoals zorgboerderijen) bij de hulpverlening aan kinderen en jongeren die de regie over hun leven terug willen krijgen.

Samen met het kind of de jongere en zijn of haar ouders en de hulpverleners maken we een plan waar we aan gaan werken. Het werken aan eigen doelen is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.

image

Wie ben ik:

Mijn naam is Harma Moorlag Jonker, ik ben BIG geregistreerd GZ psycholoog. Daarnaast ben ik Cognitief gedragstherapeut (VGCT ®) en EMDR European practitioner.

Van 1989 tot 2000 heb ik gewerkt binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds November 2000 ben ik werkzaam bij een grote organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Daar houd ik mij vooral bezig met kinderen en adolescenten met angst- en stemmingsproblemen, trauma en autisme spectrum stoornissen.

In 2016 ben ik gestart met Gharfien. Ik merk dat veel kinderen tussen wal en schip vallen in de huidige maatschappij. Door advies aan kleinschalige zorgorganisaties probeer ik daar iets aan te veranderen.

image

Gharfien = inzicht:

Binnen mijn werk vind ik het erg belangrijk dat een cliënt inzicht krijgt in zijn of haar eigen gedrag en dat hij of zij begrijpt hoe dat te veranderen.

Het is belangrijk dat anderen in hun omgeving ook weten waarom ze iets doen of op deze specifieke manier doen. Begeleiding van ouders, school en anderen kan dan ook belangrijk blijken.

De combinatie van factoren; het kind, zijn persoonlijkheid of levensgeschiedenis en de omgeving zijn voor mij belangrijke pijlers om het gedrag van het kind te verklaren en handvatten te geven voor verandering.